Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 19/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 789

Khám răng cho học sinh

Ngày 15 và 16/03/2018 bộ phận y tế trường TH Kim Đồng đã phối hợp cùng bệnh viện Quốc Ánh tổ chức khám và nhổ răng cho các e học sinh toàn trường.

 

 

.

 

 

 

Tác giả: TH Kim Đồng
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86