Tiêm ngừa văcxin sởi


Vệ sinh ATTP


Tổng vệ sinh trường, lớp


Hội thi Sơ cấp cứu cấp trường


Chăm sóc răng miệng


87