Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Có 86 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong Trường Tiểu học Kim Đồng giai đoạn 2019 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thuc_hien_chong_rac_thai_nhua_gd_2019-2021_99201915.doc
104 /KH-THKĐVăn bản - Pháp luậtTH Kim Đồng09-09-2019
2 Kế hoạch thực hiện công tác tháng 9/ 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_hoat_dong_thang_9_2019_99201915.docx
103/KH-THKĐVăn bản - Pháp luậtTH Kim Đồng09-09-2019
3 Thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongtubanhanhchuongtrinhgiaoducphothong_2018_99201914.pdf
File thứ 2: 2019-gioi_thieu_ctpt_2018_99201914.ppt
32/2018/TT-GDĐTVăn bản - Pháp luậtBộ GDĐT09-09-2019
4 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chithiveviecdaymanhthuchiendoimoichuongtrinhsachgiaokhoagiaoduc_cua_ttg_cp_99201914.pdf
16/CT-TTgVăn bản - Pháp luậtThủ tướng Chính phủ09-09-2019
5 Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghiquyetvedoimoichuongtrinhsachgiaokhoagiaoducphothong_99201914.pdf
Nghị quyết số: 88/2014/QH13Văn bản - Pháp luậtQUỐC HỘI09-09-2019
6 Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông của UBND TP.Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kehoachtrienkhaichuongtrinhgiaoducphothong_2018_-_ubndtphcm_99201914.pdf
3308/KH-UBNDVăn bản - Pháp luậtUBND TP.Hồ Chí Minh09-09-2019
7 Quyết định số 3728 của UBND TP. Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ công chức, viên chức .....
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_3728_cua_ubndtphcm_ve_sua_doi_bo_sung_quy_dinh_danh_gia_hang_thang_hang_quy__99201914.pdf
3728/QĐ-UBNDVăn bản - Pháp luậtUBND TP.Hồ Chí Minh09-09-2019
8 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong-dan-thuc-hien-nhiem-vu-giao-duc-tieu-hoc-nam-hoc_2019-2020_99201914.pdf
3869/BGDĐT-GDTHVăn bản - Pháp luậtBộ GDĐT09-09-2019
9 V/v hướng dẫn thực hiện quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_4529bgddtngcbqlgd18152201915_203201916.PDF
4529/BGĐT-NGCBQLGDVăn bản - Pháp luậtTH Kim Đồng20-03-2019
10 V/v hướng dẫn thực hiện quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_4530bgddtngcbqlgd152201915_203201916.PDF
4530/BGĐT-NGCBQLGDVăn bản - Pháp luậtTH Kim Đồng20-03-2019
11 Lịch kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_ktdk_cac_mon_ghk2_203201914.doc
 Văn bản - Pháp luậtTH Kim Đồng10-03-2019
12 Lịch thi học kì 1 năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_ktdk_cuoi_hk1_18-19_141220189.doc
17/KHCM-THKĐVăn bản - Pháp luậtTH Kim Đồng14-12-2018
13 Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tai_xuong_191020187.pdf
24/2018/QĐ-UBNDVăn bản - Pháp luật 19-10-2018
14 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-22-2018-tt-bgddt-huong-dan-thi-dua-khen-thuong-nganh-giao-duc_191020187.pdf
22/2018/TT-BGDĐTVăn bản - Pháp luậtTrường TH Kim Đồng19-10-2018
15 Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongtu162018ttbgddtquydinhvetaitrogiaoduc_19920188.pdf
16/2018/TT-BGDĐTVăn bản - Pháp luật 19-09-2018
123456

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích