Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 19/10/2018
Lượt đọc: 67

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Số/Ký hiệu: 22/2018/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 28/8/2018
Ngày có hiệu lực: 14/10/2018
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Ngày 28/08/2018 Bộ GDĐT đã ban hành thông tư số: 22/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục....
File đính kèm:
File thứ 1: thong-tu-22-2018-tt-bgddt-huong-dan-thi-dua-khen-thuong-nganh-giao-duc_191020187.pdf
Nội dung:
Ngày 28/08/2018 Bộ GDĐT đã ban hành thông tư số: 22/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục. Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục thuộc thẩm quyền bộ trưởng bộ GDĐT.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86