Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 9/9/2019
Lượt đọc: 176

Thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông

Số/Ký hiệu: 32/2018/TT-GDĐT
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/2/2019
Người ký: Bộ trưởng - Phùng Xuân Nhạ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: thongtubanhanhchuongtrinhgiaoducphothong_2018_99201914.pdf
File thứ 2: 2019-gioi_thieu_ctpt_2018_99201914.ppt
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

164