Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 9/9/2019
Lượt đọc: 111

Quyết định số 3728 của UBND TP. Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ công chức, viên chức .....

Số/Ký hiệu: 3728/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 3/9/2019
Ngày có hiệu lực: 1/7/2019
Người ký: Chủ tịch - Nguyễn Thành Phong
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: qd_3728_cua_ubndtphcm_ve_sua_doi_bo_sung_quy_dinh_danh_gia_hang_thang_hang_quy__99201914.pdf
Nội dung:

164