Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 9/9/2019
Lượt đọc: 164

Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông của UBND TP.Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu: 3308/KH-UBND
Ngày ban hành: 12/8/2019
Ngày có hiệu lực: 12/8/2019
Người ký: Phó chủ tịch thường trực - Lê Thanh Liêm
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: kehoachtrienkhaichuongtrinhgiaoducphothong_2018_-_ubndtphcm_99201914.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

86