Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 3/8/2021, 16:7
Lượt đọc: 587

Quyết định số 2709/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022

Điều chỉnh thời gian tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 đến ngày 19/8/2021.

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87