Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 28/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 127

Đại hội đại biểu cha mẹ học sinh Năm học 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động, ngày 04 tháng 10 năm 2020, Ban đại diện Cha mẹ học sinh phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường tổ chức Đại hội đại biểu Ban đại diện Cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng năm học 2020 - 2021. Đại hội có sự tham dự của Ban Giám hiệu trường, Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường, đại diện giáo viên và Ban đại diện Cha mẹ học sinh các lớp.

  Đây là hoạt động thường niên với sự tham dự của đại diện nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh, nhằm thực hiện sự gắn kết giữa nhà trường với gia đình trong công tác giáo dục toàn diện học sinh. Mục đích của đại hội nhằm tổng kết kết quả hoạt động trong năm học 2019 - 2020; từ đó làm cơ sở cho việc đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động trong năm học 2020 - 2021.

  Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động trong năm học 2019 - 2020 và tuyên bố kết thúc nhiệm kì hoạt động. Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tổng kết.

  Tiếp theo chương trình, đại hội đã thực hiện góp ý xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động trong năm học 2020 - 2021; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban đại diện, cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của nhà trường.

  Đại hội đã tiến hành bầu Ban đại diện Cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng nhiệm kì 2020 - 2021.

  Một số hình ảnh của buổi đại hội

Tác giả: TH Kim Đồng
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86