Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 15/11/2021, 4:40
Lượt đọc: 556

Học trực tuyến khối 4 - tuần 9

Để xem video bài học tuần 9 - khối 4 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh: 

Link video bài giảng môn Toán (thứ 2): https://youtu.be/yXZUQayVwUw

Link video bài giảng môn Đạo đức (thứ 2): https://youtu.be/C3zYiSlEUDU

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2) - tập đọc: https://youtu.be/oPhcgskxhhU

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3) - chính tả: https://youtu.be/WBz1JE136AM

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3) - LTVC: https://youtu.be/Cb0g7t3xtGI

Link video bài giảng môn Toán (thứ 3): https://youtu.be/8LyPtfY8NCI

Link video bài giảng môn Khoa học (thứ 3): https://youtu.be/tTpcVR4CXyw

Link video bài giảng môn Lịch sử (thứ 4): https://youtu.be/CyXus7ELyGU

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4) - tập đọc: https://youtu.be/7MT5uG4gasw

Link video bài giảng môn Toán (thứ 4): https://youtu.be/nv67B72yuJQ

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5) - LTVC: https://youtu.be/xzDF_jgHjZ8

Link video bài giảng môn Toán (thứ 5): https://youtu.be/Jw5RlZUs6Js

Link video bài giảng môn Khoa học (thứ 5): https://youtu.be/XvTc6yFFNQw

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6) - TLV: https://youtu.be/Lac5cRG5IPw

Link video bài giảng môn Toán (thứ 6): https://youtu.be/x1BOutfkFmI

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87