Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 5/12/2021, 19:11
Lượt đọc: 68

Học trực tuyến khối 4 - tuần 12

Để xem video bài học tuần 11 - khối 5 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh: 

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2): https://youtu.be/xSNGZOejl4I

Link video bài giảng môn Toán (thứ 2): https://youtu.be/ydLUmk8dk9Q

Link video bài giảng môn Đạo đức (thứ 2): https://youtu.be/HIUZkk4xZk0

Link video bài giảng môn Toán (thứ 3): https://youtu.be/NbJdE73yF4M

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/T2Ob_xfkKM4

Link video bài giảng môn Lịch sử (thứ 4): https://youtu.be/umMxvYGNufI

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/iEwYSq0Fj-E

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/IeAfvZQsMAI

Link video bài giảng môn Toán (thứ 4): https://youtu.be/NFRLobz5Efs

Link video bài giảng môn Khoa học (thứ 5): https://youtu.be/D4rvM4reuVE

Link video bài giảng môn Toán (thứ 5): https://youtu.be/xF6Eqvw4Ct4

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/g4SkrbN3xsI

Link video bài giảng môn Địa lí (thứ 6): https://youtu.be/zpsG1aGkiwM

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6): https://youtu.be/3TOCsR6bBQc

Link video bài giảng môn Toán (thứ 6): https://youtu.be/SzzrEG_Ie80

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86