Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 28/11/2021, 19:5
Lượt đọc: 85

Học trực tuyến khối 4 - tuần 11

Để xem video bài học tuần 11 - khối 4 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh: 

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2): https://youtu.be/uxjOwO5uRng

Link video bài giảng môn Toán (thứ 2): https://youtu.be/dH9v7e0w-vw

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/lTv7Y1bSiz8

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/Jo72wxMFLXM

Link video bài giảng môn Toán (thứ 3): https://youtu.be/_pfL-dmnnPk

Link video bài giảng môn Lịch sử (thứ 4): https://youtu.be/YMR5VJU69ag

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/t-TJvvDo1bY

Link video bài giảng môn Toán (thứ 4): https://youtu.be/XlPUn4-aQQc

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/S2tPRWUAMFQ

Link video bài giảng môn Toán (thứ 5): https://youtu.be/TolQXyzQsDs

Link video bài giảng môn Khoa học (thứ 5): https://youtu.be/zVPt_6gncuY

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/AO50VFPNHnw

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/8ahWDNtrglw

Link video bài giảng môn Toán (thứ 6): https://youtu.be/VvzyATerh1Y

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6): https://youtu.be/0MBU_3EUZfE

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86