Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 21/11/2021, 19:21
Lượt đọc: 79

Học trực tuyến khối 4 - tuần 10

Để xem video bài học tuần 10 - khối 4 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh: 

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2): https://youtu.be/Urq2XMtrIFc

Link video bài giảng môn Toán (thứ 2): https://youtu.be/fwMM5RG_Fug

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/NAAlgnfHqJA

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/FVinb1-1tI8

Link video bài giảng môn Lịch sử (thứ 4): https://youtu.be/CmhZwydzfTM

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/ld14brjQzkw

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/zt-YSK3vsCY

Link video bài giảng môn Toán (thứ 5): https://youtu.be/20q8AyEzeeo

Link video bài giảng môn Khoa học (thứ 5): https://youtu.be/ZXl2n30MFA4

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/ptwib8KJg90

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/B6e-Au5zkYM

Link video bài giảng môn Địa lí (thứ 6): https://youtu.be/yNHF7Vz8f3Y

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6): https://youtu.be/2t5A8u1WqHQ

Link video bài giảng môn Toán (thứ 6): https://youtu.be/hhcuzdvduOk

Link video bài giảng môn Kĩ thuật (thứ 6): https://youtu.be/tlCP7HF9XVA

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86