Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 15/11/2021, 4:33
Lượt đọc: 42

Học trực tuyến khối 3 - tuần 9

Để xem video bài học tuần 9 - khối 3 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh: 

Link video bài giảng môn Toán (thứ 2): https://youtu.be/ldPwJl6PVbs

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2): https://youtu.be/_a9jEkQYrxc

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/BIbrSTMWJww

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/4O_hsBD78Xc

Link video bài giảng môn Đạo đức (thứ 3): https://youtu.be/5qsHIqk_ueg

Link video bài giảng môn Toán (thứ 4): https://youtu.be/v7ZYq7Mnttk

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/vMIFge2i390

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/hOjXmJQYyjU

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/s0zT8_aLAnc

Link video bài giảng môn TNXH (thứ 6): https://youtu.be/2BUlStVCfiE

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6): https://youtu.be/mLV2LlsokA8

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86