Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 7/11/2021, 22:0
Lượt đọc: 63

Học trực tuyến khối 3 - Tuần 8

Để xem video bài học tuần 8 - khối 3 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh: 

Link video bài giảng môn Toán (thứ 2): https://youtu.be/ZSRRyA_rzCY

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2): https://youtu.be/X-fGh5QnP7I

Link video bài giảng môn Toán (thứ 3): https://youtu.be/8tVpf17ZR3w

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3) - chính tả: https://youtu.be/0jiUADk_it4

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4) - tập đọc: https://youtu.be/ZwtzDWtB3hk

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4) - LTVC: https://youtu.be/jaSdOS9MhMM

Link video bài giảng môn Toán (thứ 5): https://youtu.be/oaHFYfOdiRo

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5) - tập viết: https://youtu.be/bUeoz5a__sM

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6) - TLV: https://youtu.be/djAyzPUqppo

Link video bài giảng môn TNXH (thứ 6): https://youtu.be/I9z8NOdR1VU

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86