Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 31/10/2021, 20:53
Lượt đọc: 146

Học trực tuyến khối 3 - Tuần 7 (Link video bài giảng)

Để xem video bài học tuần 7 - khối 3 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh: 

Link video bài giảng môn Toán (thứ 2): https://youtu.be/hYJ6qmIvpU4

Link video bài giảng môn Đạo đức (thứ 2): https://youtu.be/ZLBKDnfIvKs

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2): https://youtu.be/jrFRuTSa5Lg

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3) - chính tả: https://youtu.be/W4bVz--OJYY

Link video bài giảng môn Toán (thứ 3): https://youtu.be/_rcW7oZ5duE

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3) - tập viết: https://youtu.be/PyPWkBp7nyw

Link video bài giảng môn Toán (thứ 4): https://youtu.be/HZvShfwyO5Q

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/fLRFws9sndg

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5) - LTVC: https://youtu.be/k3_3gF_u1X4

Link video bài giảng môn TNXH (thứ 5): https://youtu.be/ytvLQKPywyM

Link video bài giảng môn Toán (thứ 6): https://youtu.be/2fHkSZB3zfc

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6) - TLV: https://youtu.be/1SmlqN6CdBE

Link video bài giảng môn Thủ công (thứ 6): https://youtu.be/DM-4_EFomjA

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86