Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 21/11/2021, 19:18
Lượt đọc: 72

Học trực tuyến khối 3 - tuần 10

Để xem video bài học tuần 10 - khối 3 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh: 

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2): https://youtu.be/j-prEnDuPuo

Link video bài giảng môn Toán (thứ 3): https://youtu.be/IUYQDs8mFZA

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/dmkoR5dO05g

Link video bài giảng môn THXH (thứ 4): https://youtu.be/M0cBJn4PPHM

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/eTI4LcJZAVk

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/6otUgKn17VQ

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/t2Y0A9tSbPI

Link video bài giảng môn Toán (thứ 6): https://youtu.be/gg5JlW2aNtE

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6): https://youtu.be/13Y576JwIco

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87