Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 5/12/2021, 19:4
Lượt đọc: 80

Học trực tuyến khối 2 - tuần 12

Để xem video bài học tuần 12 - khối 2 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh: 

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2): https://youtu.be/bnJS0Wk2sOQ

Link video bài giảng môn Toán (thứ 2): https://youtu.be/fuZTEKVrNZE

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/-nvXHEJe8sE

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/FOVx4Ltd8X4

Link video bài giảng môn Đạo đức (thứ 3): https://youtu.be/cSq3pOJFRJk

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/pvuK816x6GE

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/uaMarS2iVtQ

Link video bài giảng môn Toán (thứ 4): https://youtu.be/EKeDoXUjlvw

Link video bài giảng môn TNXH (thứ 5): https://youtu.be/HgvhlxDUlj8

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/bzbuuzRZ_5E

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6): https://youtu.be/KkzlDYVggP8

Link video bài giảng môn HĐTN (thứ 6): https://youtu.be/rm4BxmQMKKk

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86