Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 28/11/2021, 18:53
Lượt đọc: 28

Học trực tuyến khối 2 - tuần 11

Để xem video bài học tuần 11 - khối 2 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh: 

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2): https://youtu.be/vy1IP7MRcZo

Link video bài giảng môn Toán (thứ 2): https://youtu.be/4X7Td0wwuWM

Link video bài giảng môn Đạo đức (thứ 2): https://youtu.be/CR_PV5axLng

Link video bài giảng môn TNXH (thứ 3): https://youtu.be/06iCHS1zOhE

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/rlwZcvTtWYE

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/2fDolEeMWLk

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/aAkbqxvCTOY

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/9KkqZ2Kqb00

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/guMgFthgK90

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6): https://youtu.be/RsE58Z17vIM

Link video bài giảng môn HĐTN (thứ 6): https://youtu.be/9GQ3L21Rink

Link video bài giảng môn Toán (thứ 6): https://youtu.be/x_44u1ZcjyQ

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

163