Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 21/11/2021, 19:9
Lượt đọc: 71

Học trực tuyến khối 2 - tuần 10

Để xem video bài học tuần 10 - khối 2 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh: 

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2): https://youtu.be/-MziU7OPjyg

Link video bài giảng môn Toán (thứ 2): https://youtu.be/XQBBUl_rtG8

Link video bài giảng môn Toán (thứ 3): https://youtu.be/Nv5QHW3bWe0

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/4rqOSah-az8

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/GVRKUTJZug0

Link video bài giảng môn Toán (thứ 4): https://youtu.be/GJKpx7ijpmg

Link video bài giảng môn TNXH (thứ 5): https://youtu.be/YlmVeEEJAjw

Link video bài giảng môn Toán (thứ 5): https://youtu.be/MY-XpV7OBtE

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/wzEOPqBUZWk

Link video bài giảng môn Toán (thứ 6): https://youtu.be/OIhlgcM344s

Link video bài giảng môn HĐTN (thứ 6): https://youtu.be/Gxe-8_2eqDA

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6): https://youtu.be/r9uOORcQXfA

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87