Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 7/11/2021, 21:40
Lượt đọc: 34

Học trực tuyến khối 1 -Tuần 8

Để xem video bài học tuần 8 - khối 1 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh: 

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2): https://youtu.be/vF3nRBJVfaA

Link video bài giảng môn Đạo đức (thứ 3): https://youtu.be/x7frKtUgXM0

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/xodi324s1OY

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/dNNz3s49yEw

Link video bài giảng môn Toán (thứ 4): https://youtu.be/s7M5t4-GKSg

Link video bài giảng môn HĐTN (thứ 5): https://youtu.be/YldUgoQFYKA

Link video bài giảng môn Toán (thứ 5): https://youtu.be/hbxWnt4S8h4

Link video bài giảng môn TNXH(thứ 5): https://youtu.be/QmF1TGsvXuA

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6): https://youtu.be/2KySiBfQY9I

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

164