Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 18/10/2021, 1:0
Lượt đọc: 79

Học trực tuyến - Khối 1 (tuần 5)

Để xem video bài học tuần 5 - khối 1 của trường Tiểu học Kim Đồng và nhận được những video bài giảng trong thời gian tới, PHHS bấm vào link bên dưới để xem và đăng ký kênh:

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 2): https://youtu.be/9xRzHiC7fyI

Link video bài giảng môn  Toán (thứ 2): https://youtu.be/XAEGPHph9w0

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 3): https://youtu.be/UhiX8GdAAWw

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 4): https://youtu.be/vmAxWuSkYS4

Link video bài giảng môn  Toán (thứ 4): https://youtu.be/HcaNdvAdB64

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 5): https://youtu.be/DDnbsySnlYk

Link video bài giảng môn Đạo đức (thứ 5): https://youtu.be/Jp48B95xDDU

Link video bài giảng môn Tiếng Việt (thứ 6): https://youtu.be/mLc95gTD5i0

Phiếu bài tập được đính kèm phía dưới!

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87