Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 5/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 753

Chuyên đề: Dạy học toán theo hướng phát triển năng lực

Sự cần thiết phải phát triển năng lực dạy học theo định hướng tích hợp:
  Tích hợp góp phần chuyển nền giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục chú trọng hình thành, phát triển toàn diện năng lực phẩm chất người học.
Tích hợp không chỉ giúp HS trang bị những hiểu biết về tri thức của bộ môn Toán còn mang đến cho HS những trải nghiệm thực tế thực sự ý nghĩa, giúp HS hiểu sâu hơn vấn đề.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86