Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Tân Tạothtantaohttps://thtantao.hcm.edu.vn1985
2 Tiểu học Bình Hưng Hòa 1thbinhhunghoa1https://thbinhhunghoa1.hcm.edu.vn1791
3 Tiểu Học Kim Đồngthkimdongbinhtanhttps://thkimdongbinhtan.hcm.edu.vn1517
4 Tiểu Học Trần Văn Ơnthtranvanonbinhtanhttps://thtranvanonbinhtan.hcm.edu.vn1236
5 Tiểu Học Bình Hưng Hòathbinhhunghoahttps://thbinhhunghoa.hcm.edu.vn984
6 Tiểu học Lê Quý Đônthlequydonbt https://thlequydonbt.hcm.edu.vn846
7 Tiểu Học Bình Trị Đôngthbinhtridonghttps://thbinhtridong.hcm.edu.vn827
8 TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC HỒNGthlachonghttps://thlachong.hcm.edu.vn782
9 Tiểu Học An Lạc 2thanlac2https://thanlac2.hcm.edu.vn745
10 Tiểu học Bình Thuậnthbinhthuanhttps://thbinhthuan.hcm.edu.vn678
11 Tiểu Học Lê Công Phépthlecongphephttps://thlecongphep.hcm.edu.vn646
12 Tiểu Học An Lạc 3thanlac3https://thanlac3.hcm.edu.vn489
13 Tiểu Học An Lạc 1thanlac1https://thanlac1.hcm.edu.vn466
14 Tiểu Học Bình Tânthbinhtanhttps://thbinhtan.hcm.edu.vn243
15 Tiểu Học Lê Trọng Tấnthletrongtanhttps://thletrongtan.hcm.edu.vn236
16 Tiểu Học Bình Longthbinhlonghttps://thbinhlong.hcm.edu.vn186
17 Tiểu Học Ngô Quyềnthngoquyenhttps://thngoquyen.hcm.edu.vn179
18 Tiểu Học Bình Trị 2thbinhtri2https://thbinhtri2.hcm.edu.vn169
19 Tiểu Học Bình Trị Đông Athbinhtridongahttps://thbinhtridonga.hcm.edu.vn156
20 Tiểu học Lương Thế Vinhthluongthevinhbthttp://thluongthevinhbt.hcm.edu.vn135
21 Tiểu học Bùi Hữu Nghĩathbuihuunghia http://thbuihuunghia.hcm.edu.vn115
22 Tiểu Học Bình Trị 1thbinhtri1https://thbinhtri1.hcm.edu.vn96
23 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNGthphudongbinhtanhttps://thphudongbinhtan.hcm.edu.vn16
24 Tiểu Học Tân Tạo Athtantaoahttps://thtantaoa.hcm.edu.vn5

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86