Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 28/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 402

Phong trào nuôi heo đất

Thứ hai ngày 26/9/2016, Liên đội trường TH Kim Đồng đã phát động phong trào "Nuôi heo đất" ở HKI đến các lớp để gây quỹ giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn vui tết. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi phát động:

 

 

 

 

Tác giả: TH Kim Đồng
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87