Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 7/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 427

NGOẠI KHÓA XEM XIẾC

 Chiều ngày 03/03/2016 liên đội trường TH Kim Đồng đã kết hợp với đoàn xiếc Ngọc Viên tổ chức cho các em học sinh xem xiếc. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa: 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: TH Kim Đồng
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86