Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 12/1/2017, 0:0
Lượt đọc: 452

Hội thu “Nuôi heo đất” gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vui Tết. Năm học 2016 – 2017

Thứ hai ngày 09/01/2017, trong buổi sinh hoạt cờ Nhà trường tổ chức hội thu “Nuôi heo đất” năm học 2016 – 2017. Phong trào được phát động từ đầu năm học nhằm giáo dục ý thức tiết kiệm của các em học sinh và chia sẽ giúp những bạn học sinh đang gặp khó khăn trong nhà trường vui tết.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87