Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 19/1/2016, 0:0
Lượt đọc: 519

Hội thu heo đất NH: 2015-2016

Sáng thứ hai ngày 18/01/2016 trường TH Kim Đồng đã tổ chức Hội thu heo đất. Dưới đây là một số hình ảnh của hội thu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội thu heo đất đã diễn ra thành công và tốt đẹp.

Tác giả: TH Kim Đồng
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87