Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 22/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 420

Đại hội Liên Đội

Đại hội liên đội được tổ chức để tổng kết các hoạt động sau 1 năm học của Liên đội, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới. Thông qua đó cũng bầu ra đội ngũ ban chỉ huy có năng lực, nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm cao để điều hành liên đội trong năm học mới.
Tác giả: TH Kim Đồng
Nguồn tin: TH Kim Đồng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86